JUDr. Jarmila Humpolcová
Notářka v Praze
 
 

SLUŽBY
 
 
  Převody nemovitostí

Úschova listin

Úschova peněz

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

Manželské majetkové právo

Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Ověřování a výpisy z rejstříků

Zakládání společností, družstev a jejich změny (zápis notářem do veřejných rejstříků)

Pozůstalost

Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

Nadace a nadační fondy

Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

Svěřenský fond

Společenství vlastníků jednotek
 
  (zdroj: www.nkcr.cz)  
 
     
     
 
     
 
Notářský tarif – úplné znění od 2.11.2016