JUDr. Jarmila Humpolcová
Notářka v Praze
 
 

CENÍK
 
 
 

Odměna notáře je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif. Notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo případy stanovené v této vyhlášce[1]. Výše a způsob určení odměny notáře jsou buďto určené pevnou částkou, nebo stanoveny procentuálně z tarifní hodnoty právního jednání. 
Notářský tarif – úplné znění od 2.11.2016